Historie


Skulpturparken-Allerød blev etableret som en frivillig forening i 2015 på privat initiativ af Kjeld Schouboe og Jørgen Warberg.

Det er formålet med dette kulturprojekt at udstille store og betydelige værker af danske og internationale kunstnere.

Parken er offentligt tilgængelig og rummer ultimo 2022 ca. 40 kunstværker repræsenterende ca. 25 kunstnere.

Arealet udgør et smukt park- og idrætsområde, som forener kulturelle, sportslige og landskabelige oplevelser.

Skulpturparken administreres af foreningen “Skulpturparken-Allerød”. Vi modtager ingen offentlig støtte, men parkens areal er stillet til rådighed af Allerød Kommune, som har opstillet vejskilte til Skulpturparken.

Den tidlige historie

Allerød Tennispark blev ved anlæggelsen i 1993 “født” med én skulptur: en 5 m høj og 3 tons tung rød skulptur udført i 1985 af billedhuggeren Bent Sørensen (1923-2008). Den store skulptur, havde hidtil været anbragt på DTU i Lyngby af kunstneren, men blev nu med dennes accept – og aktive medvirken – ved et “kunst kup” uden videre kørt til Allerød få dage før indvielsen af tennisparken. Ved denne lejlighed blev skulpturen omdøbt og fik det tennisklingende navn “40 – 15 til kunstneren” – Bent Sørensen spillede selv tennis. I 1999 lykkedes det Allerød Tennisklub at erhverve skulpturen for fondsmidler.

Som et markant vartegn i tennisparken satte den “ensomme” skulptur gradvist gang i en drøm om at opstille flere kunstværker og skabe en skulpturpark integreret i det store tennisanlæg. Forbillede var det nedlagte udstillingssted Veksølund, der dannede ramme om en epoke i dansk billedhuggerkunst i perioden 1978 – 2010.

Skulpturparken-Allerød etableres i 2015 – og er siden vokset

Drømmen om en skulpturpark blev dog først realiseret i 2015, hvor Skulpturparken-Allerød blev formelt etableret – med i alt 3 skulpturer (2 af Bent Sørensen og en af Jun-Ichi Inoue). Samtidig oprettedes “Den frivillige forening Skulpturparken-Allerød” til varetagelse af skulpturparkens drift og økonomi – ikke mindst for at holde disse funktioner fuldstændig adskilt fra driften af Allerød Tennisklub.

Siden er Skulpturparken vokset betydeligt – dels ved store donationer fra private og fonde og dels ved deponering af kunstværker fra kunstnere og private. I perioden 2015-2022 er samlingen af kunstværker således vokset fra 3 til ca. 40